Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong

Chủ đầu tư : Uỷ ban nhân dân xã Hồng Phong
Địa điểm xây dựng : Hồng Phong – An Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 150 m2
Chức năng : Nhà văn hoá Thôn Hoàng Lâu

 

0945.000.888