Nhà văn hoà thôn Lực Nông

Chủ đầu tư : Uỷ ban nhân dân xã Đại Bản
Địa điểm xây dựng : Lực Nông - Đại Bản - An Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 200m2
Chức năng : Nhà văn hoá Thôn Lực nông

 

Mẫu thiết kế nhà văn hóa thôn - Ảnh Kiến Trúc Việt

0945.000.888