Chùa Tường Quang

Chủ đầu tư : Chùa Tường Quang
Địa điểm xây dựng : Xã Dương Quan - Huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 1 tầng = 300 m2
Chức năng : Chùa cổ

 

Chùa hiện trạng View 1

 

Chùa hiện trạng View 2

 

 

Chùa hiện trạng View 3

 

Phối cảnh góc 1

 

 

Phối cảnh góc 2

 

 

Phối cảnh góc 3

 

 

Mặt bằng nội thất tầng 1

 

 

Mặt bằng mái

0945.000.888