Trường Mầm non An Hưng - An Dương - Hải Phòng

Chủ đầu tư : UBND Huyện An Dương
Địa điểm xây dựng : Đồng Hải - An Hưng - An Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 750m2 x 2tầng = 1500m2
Chức năng : Trường Mầm non

 

Mẫu thiết kế trường mầm non tại An Dương- Hải Phòng

0945.000.888