Nhà thờ họ - MS0003

Chủ đầu tư : Ông Trần Xuân Biên
Địa điểm xây dựng : Sao Đỏ - Hải Dương
Tổng diện tích xây dựng : 180m2
Chức năng : Nhà thờ họ

 

 Nhà thờ họ - MS0003
0945.000.888