Cổng và hàng rào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - MS0002

Chủ đầu tư : Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp
Địa điểm xây dựng : Đường Nhà thương, Lê Chân, Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng :
Chức năng :

 

 
 Cổng và hàng rào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - MS0002 View 1
 
 
 Cổng và hàng rào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - MS0002 View 2
 
 
 Cổng và hàng rào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - MS0002 (ảnh thực tế)
0945.000.888