Uỷ ban nhân dân xã An Hoà

Chủ đầu tư : Uỷ ban nhân dân xã An Hoà
Địa điểm xây dựng : An Hoà – An Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 1000 m2
Chức năng : Khu Hiệu bộ trường THCS An Hoà

Mẫu thiết kế Ủy ban nhân dân xã- Ảnh Kiến Trúc Việt
0945.000.888