Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nhật - MS0016

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Kĩ Thuật Điện Công Nghiệp
Địa điểm xây dựng : Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng :
Chức năng : Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nhân lực

 

 Trung tâm bồi dưỡng văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nhật

0945.000.888