Villa 3 + Gazebo 2 - Bayview Resort

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhật Việt (Thương hiệu Giầy dép Vento)
Địa điểm xây dựng : Xuân đám - Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 300 m2
Chức năng : Villa 3 + Gazebo 2

 

 Villa 3 + Gazebo 2     View 1 (Ảnh 3D)

 

 Villa 3 + Gazebo 2     View 2 (Ảnh 3D)

0945.000.888