Cafeteria - Bayview Resort

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhật Việt (Thương hiệu Giầy dép Vento)
Địa điểm xây dựng : Xuân đám - Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 300 m2
Chức năng : Cafeteria

 

Cafeteria     View 1 (Ảnh 3D)

 

Cafeteria     View 2 (Ảnh 3D)

 

Nội thất Cafeteria     View 1 (Ảnh 3D)
 
 
Nội thất Cafeteria     View 2 (Ảnh 3D)
 
 
Nội thất Cafeteria     View 3 (Ảnh 3D)
 
 
Nội thất Cafeteria     View 4 (Ảnh 3D)
 
 
Nội thất Cafeteria     View 5 (Ảnh 3D)
 
 
Cafeteria     View 1 (Ảnh đang thi công)
 
 
Cafeteria     View 2 (Ảnh đang thi công)
 
 
Cafeteria     View 3 (Ảnh đang thi công)
0945.000.888