Restaurant - Bayview Resort

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhật Việt (Thương hiệu Giầy dép Vento)
Địa điểm xây dựng : Xuân đám - Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 500 m2
Chức năng : Restaurant

 

Restaurant - Ảnh 3D

 

Restaurant Mặt bằng tầng 1 

Restaurant Mặt bằng tầng 2

 

Restaurant     View 1 ( Ảnh đang thi công )

 

Restaurant     View 2 ( Ảnh đang thi công )

0945.000.888