Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Chủ đầu tư : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Địa điểm xây dựng : Minh Tân - Kiến Thụy - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 12 ha
Chức năng : Trường Đại học

 

 

Công trình tiêu biểu cùng loại
0945.000.888