Trường Cao đẳng Hàng Hải 1

Chủ đầu tư : Trường Cao đẳng Hàng Hải 1
Địa điểm xây dựng : Qui hoạch Khu Công nghiệp Đồng Hoà – Kiến An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 5 ha
Chức năng : Trường Cao đẳng

 

0945.000.888