Công ty TNHH Tân Đô

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Đô
Địa điểm xây dựng : Rạp Tháng 8 – Tuyên Quang
Tổng diện tích xây dựng : 10.000 m2
Chức năng : Khu vui chơi Giải trí

Mẫu khu vui chơi giải trí - ảnh 3D
0945.000.888