Mẫu Sân vườn - MS0001

Chủ đầu tư : Ông Ngô Văn Phát
Địa điểm xây dựng : Nam Hưng – Tiền Hải – Thái Bình
Tổng diện tích xây dựng : 1000m2
Chức năng : Sân vườn

 

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 1

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 2

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 3

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 4

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 5

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 6

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 7

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 8

Mẫu Sân vườn - MS0001 view 9

  Mẫu Sân vườn - MS0001 view 10

0945.000.888