Mẫu nội thất - MS0007

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Thuận
Địa điểm xây dựng: Thôn Rực Liễn, X. Thủy Sơn, H. Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng
Chức năng: Nội thất văn phòng làm việc
Diện tích xây dựng: 2 tầng = 600m2

Sảnh tầng 1

 

Sảnh tầng 2

 

Phòng họp tầng 1

 

Phòng họp tầng 2

 

Phòng làm việc tầng 1

 

Phòng làm việc tầng 2

Phòng sảnh chờ tầng 2

 

Phòng trưởng phòng tầng 2

 

0945.000.888