Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010

Chủ đầu tư : Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng
Địa điểm xây dựng : Khu tái định cư Vĩnh niệm – Lê Chân - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 2000 m2
Chức năng : Trụ sở làm việc

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010     View  1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010     View 2 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010     View 3 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010     View 4 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010     View 1 (Ảnh đang thi công)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0010 - Ảnh 1

Công trình đang thi công     View 2

0945.000.888