Khách sạn mini - MS0019

Chủ đầu tư : Ông Phạm Hùng
Địa điểm xây dựng : Khu Đô thị Long Sơn, Quán Toan, TP. Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 5 tầng = 700 m2
Chức năng : Khách sạn mini

 

Phối cảnh góc 1

Phối cảnh góc 2

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2

Mặt bằng tầng 3

Mặt bằng tầng 4

Mặt bằng tầng tum

0945.000.888