Vai Trò Của Kiến Trúc Sư Trong Việc Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị

Cỡ chữ

Phát triển kiến trúc đô thị luôn đi kèm với sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Và có thể nói vai trò của các kiến trúc sư thực sự quan trọng trong quá trình ấy.

 

Chính vì thế, trong thông điệp gửi đến kiến trúc sư  trên toàn cầu nhân ngày Kiến trúc thế giới, UIA đã khẳng định: Các kiến trúc sư sẽ giữ vai trò cốt yếu trong tiến trình thiết yếu phải tập trung vào nói trên.

Vai Trò Của Kiến Trúc Sư Trong Việc Phát Triển Kiến Trúc Đô Thị - Ảnh 1

Tức là  các kiến trúc sư  đã góp phần quan trọng tạo dựng nên bộ mặt đô thị, lịch sử đô thị và các di sản văn hóa trong đô thị. Một nét vẽ, một ý đồ của kiến trúc sư  có thể làm biến đổi bộ mặt của cả một đô thị nghìn năm. kiến trúc sư  chính là thành phần tạo nên bản sắc văn hóa truyền thống trong các đô thị.

 

Khi đó, đô thị không chỉ là nơi ở mà còn chứa đựng những khía cạnh nhân văn và lịch sử, làm cho mỗi thế hệ gắn bó với nơi ở của mình, của ông cha mình qua từng góc phố, con đường, bờ sông.

 

Hơn thế nữa, các kiến trúc sư  có trách nhiệm rất lớn trong quy hoạch và thiết kế môi trường xây dựng, trong việc giảm thải carbon hoàn toàn vào năm 2050 cũng như việc mang lại quyền bình đẳng về nơi ở cho người dân.

 

Và trong quá trình phát triển đô thị, các kiến trúc sư phải tiếp cận với nền kiến trúc hiện đại thế giới tiếp thu một cách sáng tạo kinh nghiệm vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.

 

Xây dựng môi trường sống tốt và lành mạnh cho các đô thị, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng kiến trúc cần được chọn lựa cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi địa phương, phát huy các mặt tích cực trong việc cải thiện điều kiện môi trường.

 

Công nghệ phát triển không ngừng luôn là giấc mơ đối với tất cả chúng ta, nhưng cũng cần lưu ý rằng việc lạm dụng sử dụng các công nghệ đó cũng là một phần nguyên nhân phá huỷ môi trường toàn cầu.

 

Bên cạnh đó, phải luôn xây dựng các chính sách hợp lý để các không gian kiến trúc mới được hình thành đảm bảo trong môi trường văn hoá truyền thống một cách năng động và hấp dẫn, phát huy mọi nguồn lực văn hoá của trong việc phát triển đô thị.

9/10 25 bài đánh giá
0945.000.888