Uỷ ban nhân dân xã Đồng Thái

Chủ đầu tư : Uỷ ban nhân dân xã Đồng Thái
Địa điểm xây dựng : Đồng Thái – An Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 2000 m2
Chức năng : Trường Mầm non Đồng Thái

Mẫu thiết kế Ủy ban nhân dân xã Đồng Thái
0945.000.888