Trường Đại học Hải Phòng

Chủ đầu tư : Trường Đại học Hải Phòng
Địa điểm xây dựng : Phan Đăng Lưu - Kiến An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 1500 m2
Chức năng : Kí túc xá sinh viên

Trường Đại học Hải Phòng - Ảnh Kiến Trúc Việt
0945.000.888