Thiết kế hạ tầng + công trình phụ trợ Nhà máy lốp ô tô Đình Vũ Bridgestone

Chủ đầu tư : Tập đoàn Bridgestone
Địa điểm xây dựng : Khu Công nghiệp Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 102 ha
Chức năng : Công trình công nghiệp

 

Hạ tầng, phụ trợ công trình nhà máy lốp ô tô Đình Vũ Bridgestone (Ảnh 1)

 

Hạ tầng, phụ trợ công trình nhà máy lốp ô tô Đình Vũ Bridgestone (Ảnh 2)

 

Ảnh 3

 

Ảnh 4

 

Hạ tầng, phụ trợ công trình nhà máy lốp ô tô Đình Vũ Bridgestone (Ảnh 5)

 

Ảnh 6

 

Hạ tầng công trình khu công nghiệp Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng (Ảnh 7)

 

Ảnh 8

0945.000.888