Station cafe cổng Ga Hải Phòng

Chủ đầu tư : Ông Tú
Địa điểm xây dựng : Cổng Ga Hải Phòng - Đường Lương Khánh Thiện
Tổng diện tích xây dựng : 150m2
Chức năng : Bar - Karaoke - Cafe

 

 

Nội thất Station cafe     View 1( Ảnh 3D )

 

Nội thất Station cafe     View 2( Ảnh 3D )

 

Nội thất Station cafe - Hoàn thiện (Ảnh 1 )

Nội thất Station cafe - Hoàn thiện (Ảnh 2 )

 

Nội thất Station cafe - Hoàn thiện (Ảnh 3 )

 

Nội thất Station cafe - Hoàn thiện (Ảnh 4 )

 

Nội thất Station cafe - Hoàn thiện (Ảnh 5 )

 

 

0945.000.888