Snack Bar - Bayview Resort

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nhật Việt (Thương hiệu Giầy dép Vento)
Địa điểm xây dựng : Xuân đám - Cát Bà - Cát Hải - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 480m2
Chức năng : Snack Bar

 

Snack Bar     View 1 (Ảnh 3D)

Snack Bar      View 2 (Ảnh 3D)

Snack Bar     View 3 (Ảnh 3D)

0945.000.888