Sân vườn - Ông Thắng

Chủ đầu tư : Ông Thắng
Địa điểm xây dựng : Thanh Hà - Hải Dương
Tổng diện tích xây dựng : 100m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

 

Ngoại thất sân vưởn - View 1 ( Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vưởn - View 2 ( Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vưởn - View 3 ( Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vưởn - View 4 ( Ảnh 3D )

0945.000.888