Nội thất phòng ngủ

Chủ đầu tư : Bà Đan Vy
Địa điểm xây dựng : Melinh Vilage - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 25m2
Chức năng : Phòng ngủ

 

0945.000.888