Nội thất phòng Karaoke

Chủ đầu tư : Ông Trần Huy Vĩnh
Địa điểm xây dựng : Số 1212 Đường 353 - Hòa Nghĩa - Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 180m2 x 3 tầng = 540m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Nội thất phòng Karaoke - View 1

Nội thất phòng Karaoke - View 2

0945.000.888