Nội thất phòng ăn- bếp

Chủ đầu tư : Anh Sính
Địa điểm xây dựng : Đằng Lâm - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 30m2
Chức năng : Phòng ăn - bếp

 

0945.000.888