Nội thất phòng ăn - bếp

Chủ đầu tư : Chị Đan Vy
Địa điểm xây dựng : Melinh Vilage - Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 30m2
Chức năng : Phòng ăn - bếp

 

 

0945.000.888