Nội thất Mạnh Quỳnh - MS0011

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Mạnh Quỳnh
Địa điểm xây dựng : Khu Đô thị Hoà Vượng – Nam Định
Tổng diện tích xây dựng : 200m2 x 8tầng = 1600m2
Chức năng : Siêu thị kinh doanh nội thất

 

Nội thất Mạnh Quỳnh - MS0011

 

Nội thất Mạnh Quỳnh - MS0011 (Ảnh công trình hoàn thành)

0945.000.888