Nhà thờ Họ

Chủ đầu tư : Ông Phạm Quang Đáo
Địa điểm xây dựng : Kim Thành - Hải Dương
Tổng diện tích xây dựng : 800m2
Chức năng : Nhà thờ Họ

 

Nhà thờ Họ - View1 (ảnh 3D)

Nhà thờ Họ - View2 (ảnh 3D)

Nhà thờ Họ - View3 (ảnh 3D)

Nhà thờ Họ - View4 (ảnh 3D)

0945.000.888