Nhà kho CFS - Công ty CP HTM

Chủ đầu tư : Công ty CP xây dựng công trình Giao thông và Cơ giới (HTM)
Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Hải Thành - Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 10.000m2
Chức năng : Nhà kho CFS

 

 

Nhà kho CFS     View 1 ( Ảnh 3D )

 

Nhà kho CFS     View 2 ( Ảnh 3D )

 

Nhà kho tổng thể     View 3 (Ảnh 3D)

 

Nhà kho CFS     View 4 ( Ảnh 3D )

 

Nhà kho CFS     View 1 (Ảnh thi công)

 

Nhà kho CFS     View 2 (Ảnh thi công)

0945.000.888