Ngoại thất Ông Thắng - Tổng Giám đốc truyền hình cáp Hải Phòng (EG)

Chủ đầu tư : Ông Thắng - Tổng Giám đốc truyền hình cáp Hải Phòng (EG)
Địa điểm xây dựng : Ngô Gia Tự - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 400 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

 

Ngoại thất sân vườn - View 1 (Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vườn - View 2 (Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vườn - View 3 (Ảnh 3D )

Ngoại thất sân vườn - View 4 (Ảnh 3D )

0945.000.888