Ngoại Thất Công ty TNHH Bao Bì Đức Anh

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bao Bì Đức Anh
Địa điểm xây dựng : Đường 355 – Dương Kinh - Hải Phỏng
Tổng diện tích xây dựng : 1000 m2
Chức năng : Trụ sở làm việc

 

Ngoại thất sân vườn Công ty TNHH Bao Bì Đức Anh
0945.000.888