Mẫu Sân vườn - MS0002

Chủ đầu tư : Ông Trần Huy Vĩnh
Địa điểm xây dựng : Đường Phạm Văn Đồng – Dương Kinh – Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 2000m2
Chức năng : Sân vườn

 

Mẫu Sân vườn - MS0002 view 1

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 2

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 3

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 4

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 5

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 6

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 7

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 8

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 9

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 10

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 11

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 12

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 13

 Mẫu Sân vườn - MS0002 view 14

0945.000.888