Mẫu nhà văn phòng - MS0005

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng & Vận tải Hoàng Trường
Địa điểm xây dựng : Đường Phạm Văn Đồng – Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 200m2 x 3tầng = 600m2
Chức năng : Trụ sở làm việc

 

Trụ sở làm việc công ty TNHH Hoàng Trường- MS0005 (Ảnh 3D)

 

Trụ sở làm việc công ty TNHH Hoàng Trường- MS0005 (Ảnh khánh thành)

0945.000.888