Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Bao bì Đức Anh
Địa điểm xây dựng : Đường 355 – Anh Dũng – Dương Kinh - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 1200m2
Chức năng : Trụ sở làm việc

 

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013     View 1 (Ảnh 3D)

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013     View  2 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013 - Ảnh 1

Công trình hoàn tất     View 1

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013 - Ảnh 2

Công trình hoàn tất     View 2

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013 - Ảnh 3

Công trình hoàn tất     View 3

 

Công trình hoàn tất     View 4

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0013 - Ảnh 4

Công trình hoàn tất     View 5

0945.000.888