Mẫu nhà văn phòng làm việc - MS0008

Chủ đầu tư : Công ty Lê Quốc
Địa điểm xây dựng : Hùng Vương – Quán Toan - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 750 m2
Chức năng : Trụ sở làm việc

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0008 (Ảnh 3D)

0945.000.888