Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0006

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Hoàng Kim
Địa điểm xây dựng : Phương Lưu - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 600 m2
Chức năng : Nhà ở kết hợp làm việc

 

Mẫu nhà Văn phòng làm việc - MS0006 (Ảnh 3D)

0945.000.888