Mẫu Nhà ống Pháp - MS0006

Chủ đầu tư : Bà Đào Thị Kim Hiền
Địa điểm xây dựng : Khu Tái Định Cư Xi măng (Chân cầu Bính)
Tổng diện tích xây dựng : 4 tầng = 360 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Phối cảnh

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

Công trình đang thi công

0945.000.888