Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0026

Chủ đầu tư : Ông Cường - Hải Quan
Địa điểm xây dựng : Phường Thành Tô - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 4 tầng x 90m2 = 360 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0026     View 1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0026     View 2 (Ảnh 3D)

 

Khu hành lang     View 1 ( Ảnh 3D )

 

Khu hành lang     View 2 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất tầng 1     View 1 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất tầng 1     View 2 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất tầng 1     View 3 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất tầng 1     View 4 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng khách     View 1 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng khách     View 2 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng khách     View 3 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng ngủ     View 1 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng ngủ     View 2 ( Ảnh 3D )

 

Nội thất phòng ngủ     View 3 ( Ảnh 3D )

 

Phòng vệ sinh     View 1 ( Ảnh 3D )

0945.000.888