Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023

Chủ đầu tư : Ông Hồng Anh - X47/QCHQ
Địa điểm xây dựng : Đường Thiên Lôi - Kênh Dương - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 100m2 x 2tầng = 200m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023     View 1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023 - Ảnh 2

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023     View 2 (Ảnh 3D)

 

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0023 - Ảnh 3

NHÀ HIỆN TRẠNG

 

Ảnh đang thi công

0945.000.888