Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0020

Chủ đầu tư : Ông Cường
Địa điểm xây dựng : Khu Thanh Toàn – An Đồng - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 210 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0020 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống hiện đại - MS0020     View 1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0020 - Ảnh 2

 Mẫu nhà ống hiện đại - MS0020     View 2 (Ảnh 3D)

0945.000.888