Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0019

Chủ đầu tư : Bà Mai
Địa điểm xây dựng : Chân cầu rào (Bên ngoài bờ đê) – Anh Dũng - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 210 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0019 - Ảnh 1
 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0019     View 1 (Ảnh 3D)
 
 
Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0019 - Ảnh 2
 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0019     View 2 (Ảnh 3D)
0945.000.888