Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0018

Chủ đầu tư : Bà Oanh
Địa điểm xây dựng : Lộc - Hải Dương
Tổng diện tích xây dựng : 180 m2
Chức năng : Nhà ở kết hợp Kinh doanh

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0018 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0018 (Ảnh 3D)

0945.000.888