Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0015

Chủ đầu tư : Ông Quang
Địa điểm xây dựng : An Đà - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 240 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0015 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0015 (Ảnh 3D)

0945.000.888