Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0012

Chủ đầu tư : Ông Vĩnh – PGD Huy Hoàng Auto
Địa điểm xây dựng : Hồ Ông Báo – Lê Chân - Hải Phỏng
Tổng diện tích xây dựng : 600 m2
Chức năng : Nhà ở kết hợp Kinh doanh

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0012 - Ảnh 1

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0012     View 1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0012 - Ảnh 2

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0027     View 2 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0027     View 1 (Ảnh công trình hoàn thành)

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0027     View 2 (Ảnh công trình hoàn thành)

0945.000.888