Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0011

Chủ đầu tư : Ông Sính
Địa điểm xây dựng : Đằng Lâm - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 210 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0011 - Ảnh 1

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS001 (Ảnh 3D)

0945.000.888