Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0009

Chủ đầu tư : Công ty CP vận tải xăng dầu Petrolimex
Địa điểm xây dựng : Dự án nhà ở Đông Hải – Công ty PTS Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 360 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0009 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0009 (Ảnh 3D)

 

0945.000.888