Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0007

Chủ đầu tư : Ông Hải – PCT Quận Lê Chân
Địa điểm xây dựng : Khu nhà ở 81 Đường Thiên Lôi - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 400 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0007 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0007 (Ảnh 3D)

0945.000.888